วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
 • มนุษย์แยกสายวิวัฒนาการจากมนุษย์วานรในทวีปแอฟริการะหว่าง 2,000,000-500,000 ปี BP.
 • มีบรรพบุรุษยืนตัวตรงได้ มีความสูงราว 3 ฟุตเศษ
 • มีฟันคล้ายมนุษย์ปัจจุบัน
 • มีสมองเล็ก
 • ทำเครื่องมือหินด้วยวิธีง่ายๆ เพื่อใช้คมในการตัด ฟัน ขูด
โฮโมฮาบิลิส (Homo Hablilis) มนุษย์ผู้ถนัดใช้มือ
 • มนุษย์โฮโมฮาบิลิส มีความเป็นอยู่ก้าวหน้ากว่าบรรพบุรษที่มีความเป็นอยู่คล้ายวานร
 •  รู้จักใช้เครื่องมือ แทนมือเปล่า และกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร
มนุษย์โฮโมฮาบิลิส

โฮโมอิเรคตัส (Homo Erectus) มนุษย์ผู้ยืนตัวตรง
 •  รู้จักล่าสัตว์และทำเครื่องมือใช้ ประมาณ 2,000,000 ล้านปี
 • สูงประมาณ 5 ฟุต คิ้วโปน จมูกแบนกว้าง จมูกขากรรไกรใหญ่ คางเล็กเหมือนไม่มีคาง รูปหน้าคล้ายว่าวานร แต่มีมันสมองสองเท่าของวานร
 • ทำเครื่องมือด้วย หินเหล็กไฟ และหินควอทซ์ ซึ่งกะเทาะได้ง่าย
 • เครื่องมือที่พบได้แก่ ขวานไม่มีด้านทำด้วยหินเหล็กไฟกะเทาะ
มนุษย์โฮโมอิเรคตัสมนุษย์นีแอนเดอธัล (Neanderthal Man)
 • กระจายอยู่ในยุโรปรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • สูงกว่า 5 ฟุตเล็กน้อย ปริมาณมันสมองใกล้เคียงมนุษย์ปัจจุบัน
 •  ใช้ไฟล่าสัตว์ ประกอบพิธีศพและเชื่อเรื่องวิญญาณอมตะโดยวางโครงกระดูกและเครื่องทำด้วยฟันและกระดูกสัตว์ในหลุมศพ

มนุษย์นีแอนเดอธัล
เครื่องมือที่มนุษย์นีแอนเดอธัลใช้ล่าสัตว์


มนุษย์โครมันยอง (Cro Magnon Man)
 • พบโครงกระดูกครั้งแรกที่ แคว้นเวลส์ในประเทศอังกฤษ
 • สูงกว่า 6 ฟุตเล็กน้อย มีปริมาณสมองใกล้เคียงกับคนยุโรปในปัจจุบัน มีอวัยวะคล้ายคนในปัจจุบัน
 •  ทิ้งร่องรอยศิลปะมากมาย โดยเฉพาะภาพเขียนในผนังถ้ำ และงานจิตรกรรม

มนุษย์โครมันยอง
ภาพเปรียบเทียบของมนุษย์แต่ละรุ่น


ที่มา : เอกสารประกอบการสอนวิชา HT 325 ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว
           อาจารย์พิทยะ ศรีวัฒนสาร
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น